JAVOR BABYKA

   

Jednej! Splň své úkoly!
Máš ruce a máš řeč,
máš sílu a máš rozum.
Máš čas k uskutečnění.
Zaplétej lásku do všech struktur.
Zasévej pro zítřek ty nejsladší plody pro své děti.

Javor babyka je rolníkem. Skromně ční ze země a vykonává svou práci.Znáš babyku? Víš jak přesně vypadají její listy a plody? Většina z nás by jistě musela říci „ne“. To je přesně jeho lekce o službě: nezáleží na slávě či uznání, člověk má prostě činit to, co je zapotřebí. Neboť práce je láska, kterou je vidět. Kdo se dostane tímto způsobem do souladu s babykou, získá tím zároveň celou řadu nádherných ctností, organizační schopnosti, předvídavost, čestnost, důvěru, smysl pro praktické dovednosti.

Tags: No tags

Comments are closed.