JASAN

Již od prvopočátku času dáno je ti všechno co potřebuješ ke svému rozvoji.
Impuls, talent a čas ke cvičení.
Sláva buď tvému zdokonalenému umění!
Veškerá činnost je láska v akci.

Jasan nás vyzývá k opravdovému mistrovství, k plnému vývoji a využití svých vloh, talentu a zručnosti. K tomu patří samozřejmě vzdělání a cvičení, a pak další vzdělávání, neboť opravdový mistr nikdy neustrne.
Jasan přináší hlavně dovednost a množství nápadů, které potřebujeme. Jeho energetické pole posiluje vůli a výkonnost, poskytne nám pružnost a motivaci. Získáváme smysl pro praktičnost, chytrost, výřečnost a přesvědčivost.
Při své ctižádosti však nikdy nezapomínej, že jasan je slunečním stromem a Slunce reprezentuje naše nejniternější centrum. Zajisti tedy, aby tvé cíle byly vždy v souladu s tvou nejniternější bytostí. Jinak bys sice zářil jako Slunce, ale spaloval bys vše ve svém okolí.
Bez energie jasanu nás čeká hloupost a nerozvážnost. Nedostatek kreativity a dovednosti jsou nahrazeny pravidly a předpisy, za nimiž skrýváme svou vlastní nejistotu.

Tags: No tags

Comments are closed.