TŘEŠEŇ

Neodsuzuj se za to cos vykonal. Nemusíš nic dokazovat, jsi hoden lásky takový jaký jsi! Miluj tedy sebe sama, hýčkej se, užívej nektaru z kalichu života! Blaženost je dědičným právem všech. Třešeň je měsíčním stromem. S bílými květy, tmavou kůrou a r ...