VLAŠSKÝ OŘECH

    

Čekej a pozoruj!
Naslouchej a dozvíš se!
Žádné posuzování, žádné ukvapené jednání. Každá mince má dvě strany a každý problém má tři řešení. Najdi cestu, na níž se dlouhodobě uživí všichni.

Vlašský ořech je pramáti ve své funkci živitelky. Na hmotné úrovni svého těla nám poskytuje ořechy a jeho spirituálním darem je moudrost. Vlašský ořech nám poskytuje svou sílu, získáme širší rozhled, zlepší se naše chápání, zvýší se naše citlivost a schopnost soucítění. Vytvoří se tím zdravý základ pro vyšší soudnost a smysl pro spravedlnost. Pomocí energie stromu vlašského ořechu si dokážeme vzít ze svých zkušeností správná ponaučení a dopomůže nám ke zralosti a hlubšímu chápání života a jeho zákonů. Již odedávna je jemná síla tohoto stromu ctěna pro svůj důležitý přínos našemu duchovnímu vývoji.
Bez energie vlašského ořechu jednáme krátkozrace, ukvapeně a povrchně.

Tags: No tags

Comments are closed.