LUNÁRNÍ CYKLUS ŽENY

Měsíční – lunární cyklus ženy si mnozí představí pouze jako dny jejího menstruačního krvácení, ale není tomu tak. Žena je propojena se Zemí, zemským principem a tudíž i jejím Měsícem. Tak jak se ve středu země nachází zemské jádro, tak se v pomyslném středu ženského těla nachází děloha, kde se koncentruje a uchovává energie. Každý měsíc probíhá v těle ženy řada změn, z nichž se mnohé dějí, aniž by si je žena uvědomovala. Jsou zde změny hormonální rovnováhy, vaginální teploty, složení a množství moči, tělesné váhy, zadržování vody, velikost a konzistence prsou, hustota vaginální tekutiny, schopnost soustředit se, práh bolestivosti a další. Většina dívek začíná menstruovat kolem 12 roku věku a celý cyklus se stává součástí ženy do cca 47 roku jejího života.

Menstruační cyklus ženy má podobné fáze jako lunární cyklus.  Pro každou ženu je důležité, aby věděla jak funguje její tělo a celý její cyklus, který se skládá ze čtyř fází – preovulační, ovulační, premenstruační, menstruační.

Menstruační cyklus bývá sladěn s novoluním a úplňkem. Nastane-li ovulace v době novoluní a menstruace v době úplňku, hovoříme o cyklu rudého měsíce. Je-li ovulace v době úplňku a menstruace v době novoluní, hovoříme o cyklu bílého měsíce. Pokud si žena uvědomí, že v každé fázi se cítí jinak a je to naprosto přirozené a dané, nebude zbytečně vyčerpávat svou energii ve fázi, kdy jí některé věci či rozhodnutí zrovna nejdou, jak by měly. Počká si na vhodnou chvíli, protože pochopí, že může mít vše, po čem touží a co jí naplňuje a dělá šťastnou. Poznává tak sebe samu.

Tags: No tags

Comments are closed.