BŘÍZA

     

Stojíš nahý ve světle Božím. Znovuzrozen. Nevinný. Jdi do své hloubky, vyprázdni se. Pak otevři své oči a pohlédni! Důvěřuj svému srdci a vykroč prvními krůčky do nového světa.

Bříza je prastarou a přesto stále mladou kojnou života. Jejím duchem jej jiskřička pramáti, jež daruje veškerý život a jež jej také ochraňuje.Prosvětluje krajinu a naši mysl. Utěšuje nás tím, že nám svým líbezným mládím připomíná věčnou sílu obnovy přírody, kdy se i my sami cítíme opět omlazeni. Všechno se proměňuje, jakmile nadejde ten správný čas. Nikdy není pozdě na nový začátek. A právě to je její poselství.
Energie břízy nám pomáhá zbavit se všeho starého, tříbit se a s veselou myslí začínat znovu.
Její vzkaz:
Osvoboď se od očekávání druhých, stejně jako od svých požadavků a nároků. Jsi mnohem víc než představuje tvůj vlastní omezený obraz o sobě samotném. Pusť se do procesu obnovy.

Tam, kde jsou odmítány dary břízy, přichází strnulost, nepružnost, vládne síla zvyku a dostavuje se strach ze změny. V mentální oblasti jsme tvrdošíjní a po fyzické stránce nás postihuje revma.

Tags: No tags

Comments are closed.