MODŘÍN

Tvá hvězda vychází  a již tě nikdy neopustí.

Štěstí a inspirace. Síla a vytrvalost.

Buď připraven a otevři se rytmům období, Zemi, jež tě nese a nebeskému světlu oblohy.

Modřín v sobě nese velkou sílu, půvab a krásu. Daruje ti duševní čistotu, spirituální vhledy, inspiraci a naladění na přírodní zákonitosti. Modřín zvěstuje neočekávanou pomoc. Nově nalezená rovnováha zvyšuje tvůj přirozený respekt a tvůj laskavý postoj přitahuje všechny síly, které budou stát po tvém boku při naplňování tvého plánu.

Když odepřeš modřínu svou pozornost ( připuštění pěstování v monokulturách za účelem získání co největšího zisku), rozmohou se nedůstojnost, ignorace a nevyrovnanost, což nás dovede k depresím a vnitřní prázdnotě.

Tags: No tags

Comments are closed.