LÍPA SRDČITÁ – Tilia cordata


Opatrně se pohybuj po zeměkouli,
střež a zachovávej svou rovnováhu…
Dbej na klid a na to, co se mění,
dbej na blaho nejvyššího celku.
Přines uzdravení svému srdci.

Lípa je impulzem přirozené rovnováhy a harmonie, kterou působí na své okolí. Proto bývají lípy tak staré a léčivé. Přinášejí nám veselost, trpělivost a potřebu péče o zdraví nejen své vlastní, ale i o zdraví ostatních lidí, zvířat a rostlin.

Lípa byla symbolem Slovanů. Symbolizuje jemnost a něžnost slovanské povahy. V zemích Čechů, Moravanů a Slezanů bylo zvykem, že při svatbě či jiné významné události se sadila lípa. Byla stromem setkávání celé vesnice kde se řešili důležité události nebo se tam konali slavnosti.

V duchu lípy se vznášíš na vlnách této hluboké a zásadní rovnováhy. Proto tak často chodíš do její blízkosti a rozjímáš v jejím stínu.

 

Tags: No tags

Comments are closed.