dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 roku GDPR

Renáta Jahodová

Přírodní cesta ke zdraví

náměstí Slezského odboje 4

Opava

IČ 68175124

1.     Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb společnosti Přírodní cesta ke zdraví – Renáta Jahodová

2.     Příjemcem osobních údajů, které jste poskytl v souvislosti s poskytováním služeb či školení je  Přírodní cesta ke zdraví – Renáta Jahodová.

3.     Níže udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat.

4.     S níže uděleným souhlasem máte kdykoliv právo od správce se dovolávat práva na přístup k osobním údajům, máte právo se kdykoliv dovolávat práva na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, nebo na právo vznést námitku.

5.     Osobní údaje budou uložené jenom po dobu nezbytnou pro zjištění zájmu ze strany účastníku školení či seminářů Přírodní cesta ke zdraví – Renáta Jahodová. V případě zájmu budou osobní údaje zpracovány po dobu nevyhnutnou pro uzavření a plnění smlouvy.

6.     Pokud se níže podepsaný domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je porušeno, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.