LIBANONSKÝ CEDR

Žádný ze stromů není tak velkolepý a královský jako právě cedr!

Cedr je jako slunce, které zahřívá všechno a všechny. Jeho souhvězdím je lev – brání své teritorium, nepřekračuje však hranice ostatních říší.

Péče, půvab, spravedlnost a síla – toť obraz opravdového království.

Semínko v každé duši.

Bude růst, rozkvete, ponese plody?

Dub je králem lesa, jasan je císařem. Pod jižními hvězdami jsou však tyto kvality zastupovány především libanonským cedrem. Hned od počátku takzvané civilizace (od počátku městských kultur) se setkáváme s uctíváním cedru. V sumerské říši byl pokládán za strom světa, v němž našla svůj domov veškerá božstva.

Libanonský cedr představuje opravdové království. I na mučidlech zůstává jeho vůle a jeho integrita neporazitelná, nezpochybnitelná. Jeho panství je rozsáhlé: slouží mu šlechetnost, péče, zodpovědnost, důvěra, spravedlnost, pravdomluvnost a upřímnost, moudrost a široký rozhled, předvídavost, tvořivost a sebedůvěra.

Když si tě vybere cedr, je to totéž, jako by tě pasoval na rytíře sám král Artuš. Poklekni na levé koleno, skloň svou hlavu, buď hoden té cti. Rozviň svou vnitřní velikost.

Pokud je král v exilu, vylézají ze svých děr podvodníci a šarlatáni. Lstivost, intriky, pomluvy, citový chlad a zneužívání síly a moci. Přicházejí spory, rozdělování a závislost.

Tags: No tags

Comments are closed.